Ett serviceföretag inom VVS

Vi erbjuder fullservice!

VVS-TEAMET är ett serviceföretag med verksamhet inom VVS-branschen som erbjuder fullservice inom områdena personaluthyrning, entreprenad samt övrig service. Vi har mångårig erfarenhet av branschen och känner tillförsikt inför framtiden. Att anta uppdrag med seriositet och utföra dem med kvalitet är vad vi alltid strävar efter.

Våra servicemän är utbildade inom och för branschen och har avlagt de nödvändiga kunskapsprov som krävs för att utföra ett fullgott och kvalitativt arbete. Vårt utgångsläge är från mitten av Skåne men vårt uppdragsområde sträcker sig kring hela norden.

VVS-TEAMET bildades 2004 och är anslutet till Säker Vatteninstallation.

Säker Vatteninstallation

Kvalitetspolicy

VVS-TEAMET avser alltid att leverera produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar och använda leverantörer som är kvalitets- och miljömedvetna.

Miljöpolicy

Vår ambition är att arbeta med och förbättra miljöarbetet samt erbjuda våra kunder den bästa installationslösningen för att minska miljöbelastningen och energiförbrukningen.