Service, installation inom VVS

Personaluthyrning

VVS-TEAMET erbjuder personaluthyrning av certifierade VVS-montörer med ledarskapsambitioner samt projektledare för uppdrag inom branschen. Vår kompetens och verksamhetsområde sträcker sig dock också till utförande av entreprenader samt övriga servicetjänster.


Service

Vi på VVS-TEAMET innehar lång erfarenhet av nyproduktion samt ombyggnader av bostäder och sjukhus. Vi utför allt inom VVS, så som stambyte, badrumsrenoveringar, värmepumpsinstallation eller fjärrvärmeinstallationer och licenssvetsning på svart och rostfritt.


Installationer

VVS-TEAMET utför all förkommande servicearbeten inom VVS-installationer, via samarbetspartner ombesörjer vi högtrycksspolning, filmning  av avloppsinstallationer.


Samordning

Vi åtar oss samordning av installationer inom Bygg, VVS, El, Ventilation samt Styr och Reglerteknik.


Maskinuthyrning / försäljning

Vårt systerföretag VABAB är specialiserat inom uthyrning av byggmaskiner, byggställningar, försäljning av pvc-rör, rördelar, dräneringsrör, infiltrationsbrunnar för enskilt avlopp, med mera.

Säker Vatteninstallation

Vi är anslutna till Säker Vatteninstallation.

VVS-Teamet

Gör dina inköp på VABAB

För inköp av VVS-material, dränering, pvc-rör, pvc-delar, etc. eller för mer information:

Besök VABAB »